NADMORSKA PRZYGODA

Skarbnica Wioski Rybackiej w Chłopach została oddana do użytku w 2019 r. Jest to multimedialne muzeum prezentujące lokalne pamiątki oraz historię rybactwa. W budynku znajdują się pamiątki związane z tradycjami rybackimi, ekspozycje poświęcone Morzu Bałtyckiemu, ekologii oraz środowisku morskiemu.

WYJĄTKOWA LEKCJA HISTORII

Przedmioty zgromadzone w Skarbnicy pochodzą głównie z darowizn mieszkańców wioski i dokumentują codzienne życie: pracę, naukę, wypoczynek. Wśród eksponatów znajduje się ławka szkolna z początków XX w., sprzęty służące w kuchni i w gospodarstwie domowym, narzędzia szewskie czy wykorzystywane do połowów ryb oraz podróżne przybory toaletowe. Jest też replika łodzi rybackiej z Chłopów, w której można przeżyć rejs po Bałtyku podczas burzy oraz symulator wyciągania sieci z połowem, a w wirtualnej przymierzani można ubrać się w strój rybaka i stroje plażowe z lat 30-tych ubiegłego wieku.

Skarbnica służy także mieszkańcom wioski budując społeczną integrację, stwarzając warunki do spotkań oraz udziału w licznych warsztatach tematycznych, kołach zainteresowań czy okolicznościowych festynach.